Coaching

KAJ JE COACHING V MANAGMENTU?

Coaching je metoda, katera je usmerjena v prihodnost za doseganje vrhunskih rezultatov/ciljev  in ne v reševanje težav  iz preteklosti. Coaching pomeni pomagati posamezniku, da razvije vse svoje potenciale, da uporabi  vse svoje  notranje vire.

Združuje notranje vire, sposobnosti  in moči posameznika, da preseže lastne omejitve in da od sebe največ za dosego lastnih ciljev/rezultatov.

Ti cilji  se navezujejo na rezultate organizacije v kateri dela.

Z vpeljevanje  coachinga v organizaciji se posredno izboljšajo odnosi, komunikacija, ustvarjalno vzdušje, uspešen sistem delitve nalog. Vodje, kateri obvladajo veščine te metode verjamejo v svoje zaposlene in s tem povečujejo zavzetost in pripadnost organizaciji.

 

CILJ OSEBNEGA COACHINGA V MANAGMENTU

Razvijanje in izvajanja coachinga je konkurenčna prednost organizacije, katera  skrbi za razvoj inovativnosti, produktivnosti, učinkovitosti,  iskanju notranjih rezerv v ljudeh in spodbujanje delovne klime v delovnem okolju.

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje