Individualno svetovanje

VSAK POTREBUJE ZDRAVNIKA ZA TELO IN SVETOVALCA ZA MIRNOST SVOJE DUŠE!

INDIVIDUALNO SVETOVANJE PRIPOROČAMO ZA:

 • izboljšanje komunikacije z domačimi, sorodniki, na delovnem mestu, s prijatelji;

 • premagovanje treme pred javnim nastopom, izpitom – psihoretorika;

 • postavljanje in uresničevanje ciljev v življenju (vizije, strategije, poslanstva);

 • iskanje zaposlitve;

 • svetovanje o pravilni vzgoji malčkov, najstnikov, da se razvijejo v samostojno in socializirano osebo;

 • izražanje svojih želja in potreb – dvigovanje samozavesti;

 • preprečevanje stresa s pravilno samoorganizacijo (preobremenjenost na delovnem mestu,
  posvečanje več časa domačim,…) in pomoč pri mobingu;

 • spremembo motečih navad in prepričanj,

 • obvladovanje nestabilnosti čustvovanja (jeza, užaljenost, bes, žalost, sovraštvo, sram, gnus,..)

 • odpuščanje krivic

 

CILJ INDIVIDUALNEGA SVETOVANJA

Pravi cilj človeškega življenja je popoln in celostni razvoj osebnosti, ki omogoča notranji mir, zadovoljstvo in izpolnjeno življenje. Pot do samouresničitve je: da je potrebno opustiti določene življenjske vzorce, ki se vam ponavljajo; se s čem sprijazniti in tako dati možnost novim izzivom in osebnemu razvoju. Za te spremembe je potrebna klientova odločnost, da je pripravljen prekiniti začarani krog vedenj in prepričanj, ki ga ovirajo v življenju.

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje