Izvajalec

Zlatka Dreo se je po končani fakulteti zaposlila v gospodarstvu, kjer je osemnajst let opravljala vodstvena dela v proizvodnji in nato postala vodja izobraževanja v znanem velikem slovenskem podjetju.

Zlatka Dreo

Pri svojem delu je dosegala izjemne rezultate, saj je podjetje dobilo mnoga priznanja s področja funkcionalnega usposabljanja zaposlenih. Na svoji poklicni poti se permanentno izobražuje pri domačih in tujih izobraževalcih s področja psihologije, komunikacije, bontona, poslovnega protokola in prodaje. Opravila je izpit Gestalt I (leta 2003). V začetku leta 2010 je uspešno zaključila štiriletno mednarodno šolanje in pridobila naziv NLP Coach (NLP praktik 2007, NLP praktik mojster 2009 in NLP coach 2010 z mednarodno veljavnim izpitom). Prav tako je seznanjena z delom teorije izbire. Od leta 2011 je vključena v študij transakcijske analize (svetovalna smer) pri dr. Zoranu Milivojeviću in Aleksandri Pokorn Meško, klinični psihologinji. Napisala je priročnik o poslovnem komuniciranju, z naslovom “Pot v poslovni svet”. Prodanih je že čez 2800 izvodov knjige, o njej je bilo veliko napisanega v medijih. Predavatelji na šolah za komercialiste in poslovne sekretarje so izbrali knjigo kot priročnik in učbenik pri predmetih o poslovnem komuniciranju. 

DRUGE DEJAVNOSTI

Je solastnica in strokovna direktorica znanega slovenske podjetja za usposabljanje odraslih IZZA, d.o.o., kjer je zadolžena za marketing in razvoj novih programov. Kot predavateljica ima bogate izkušnje z usposabljanjem odraslih, predvsem na področju psihologije komuniciranja, prodaje in trženja, psihoretorike, telefonskega komuniciranja, bontona, poslovnega oblačenja in urejenosti, protokola, psihologije vodenja, orodij za vodenje, vodenja y generacije, organizacije prireditev in planiranja časa. Pripravila in izvedla je več kot 1000 seminarjev oz. delavnic v različnih podjetjih in ustanovah. Njeni članki so bili objavljeni v Dnevniku, prilogi Ona, v internih časopisih različnih podjetij. Vodi Zasebno šolo tujih jezikov IZZA v Slovenski Bistrici, katero obiskuje čez dvesto otrok in odraslih.

 

 

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje