Psihoterapija Coaching

Skupinsko in individualno svetovanje za osebno rast in boljšo kvaliteto življenja

KAJ JE OSEBNA SVETOVALNA TERAPIJA?

Pod OSEBNO TERAPIJO razumemo vrsto različnih metod, tehnik, postopkov, s katerimi terapevt pomaga klientu. Vsak človek ima v življenju situacije, ko zazna da bi moral nujno spremeniti svojo pot ali pogled na življenje. Enim hitro uspe najti druge poti, drugi se počutijo izgubljeni. V takšnih primerih ni primerno izgubljati časa, temveč je najbolje, da si poiščemo strokovno pomoč pri psihoterapevtu ali osebnem svetovalcu terapevtu. Beseda psihoterapevt in osebni svetovalec terapevt, ima v Sloveniji negativni prizvok, saj asociira na duševno motenega človeka. Resnica pa je velikokrat daleč od tega!

V tujini pri premožnih ljudeh in poslovno obremenjenih ljudeh je že vrsto let popolnoma normalno, da ima vsak svojega osebnega terapevta ali coacha. Vse to lahko vidimo in zasledimo v sodobnih ameriških filmih. Prav tako uspešni športniki in managerji potrebujejo osebne svetovalce- coache, kateri jim pomagajo doseči želene visoke cilje.

CILJI PSIHOTERAPIJE, SVETOVANJE TERAPEVTA IN COACHA

Vsi psiho -strokovnjaki imajo isti cilj, da s komunikacijo, s pravilnimi pristopi pomagajo klientu, da v čim krajšem času pride do novih uvidov do sebe in življenja. Novi pogledi na življenje, vzpostavijo v klientu čustveno ravnovesje in veselje do življenja. Terapevt pripravi človeka, da okreva in da osvoji nove napotke za boljše življenje. Klient po terapijah začne normalno in lažje živeti življenje.

RAZLIKA MED TERAPEVTSKIM SVETOVANJEM IN PSIHOTERAPIJO

TERAPEVTSKO SVETOVANJE je pomoč klientu pri iskanju konkretnih rešitev, pri aktualnem življenjskem problemu. Izvajalec osebne terapije mora imeti diplomo višje šolskega programa in več različnih vrst izobraževanj in usposabljanj, kateri imajo zaključne diplome iz psihologije (NLP COACH, TRANSAKSIJSKA ANALIZA, GESTALT, TEORIJA IZBIRE,…). Vsako usposabljanje določenega programa traja več let, z zaključnim izpitom. Na teh različnih usposabljanjih se pridobivajo nova psihološka znanja, pogledi, metode, tehnike, katere so svetovalcu in klientu v pomoč, pri reševanju določene konfliktne situacije. Osebnemu terapevtu prihajajo psihično zdrave osebe, katere iščejo notranje rezerve in moči, da premagajo določeno težavo.

PSIHOTERAPIJA je tudi svetovanje za osebno rast in metoda zdravljenja čustvenih težav, duševnih, osebnostnih motenj. S tem pomagamo osebi rasti, strukturno preoblikovanje in odpravljanje simptomov. To je oblika zdravljenja, tudi na zdravstveno zavarovanje. Izvajalec je diplomirani psihoterapevt.

DRUGE VRSTE POMOČI SO BOLJ NATANČNO OPISANE NA
http://www.psihoterapija-ordinacija.si/sl/psihoterapija/kaj-je-psihoterapija/40-kdo-jo-izvaja.html

ETIKA V OSEBNOSTNIH SVETOVALNIH TERAPIJAH

Svetovanje se izvaja samo pod določenimi etičnimi načeli, kateri so napisani v etičnih kodeksih. Vsi kateri izvajajo osebnostne svetovalne terapije se morejo držati in podpisati etični kodeks. Namen kodeksa je, da se dela vse v dobrobit klienta.

Odnos mora biti zaupen, odkrit, da se vzpostavijo dobri temelji za iskreno izpoved.

Vse kar se govori in dogovori na srečanjih je zaupno med terapevtom in klientom.

ČAS TRAJANJA OSEBNE SVETOVALNE TERAPIJE

Prvo srečanje je namenjeno tematiki in določenim dogovorom, okoli poteka terapij. Naslednje terapije so delovne in zajemajo tematiko zaradi katere je klient prišel. Na srečanjih se ob iskrenem razgovoru odkrivajo nove potrebe, želje iz katerih je potrebno ustvariti boljše čustveno življenje. Terapije trajajo od 20 do 100ur ali od 6 mesecev do 6 let, odvisno koliko pomoči si klient želi.

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje