Skupinsko svetovanje

VSAK POTREBUJE ZDRAVNIKA ZA TELO IN SVETOVALCA ZA MIRNOST SVOJE DUŠE!

KAJ JE SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA – SVETOVANJE?

Skupinska psihoterapija se izvaja v skupini od 6 do 12 udeležencev. Dobivajo se vsaki teden ali na dva tedna do tri šolske ure. Skupinsko psihoterapijo izvaja skupina s svojim psihoterapevtom. Član skupine lahko postane vsak, kateri želi  delati na sebi, postavljati red in cilje v svojem življenju, da zboljša svoje življenje in osebnostno zraste.

Izvajalo se bo po načelih analitične psihoterapije, transakcijske analize, Teorije izbire, Nevro Lingvističnega Programiranja, ter na potencialih vsakega posameznika in skupine kot celote.

KOMU PRIPOROČAMO?

Priporočamo vsakemu, za:

  • Izboljšanje komunikacije z domačimi, sorodniki, na delovnem mestu, s prijatelji

  • Premagovanje treme pred javnim nastopom, izpitom – psihoretorika

  • Postavljanje in uresničevanje ciljev (vizije, strategije, poslanstva)

  • Izražanje svojih želja in potreb

  • Preprečevanje stresa s pravilno samoorganizacijo

  • Čustveno stabilnost

  • Doseganje stika s seboj

  • Spremembo motečih navad in prepričanj

  • Povečanje svoje samozavesti

 

CILJ SKUPINSKEGA SVETOVANJA PSIHOTERAPIJE

Pravi cilj človeškega življenja je popoln in celostni razvoj osebnosti, ki omogoča notranji mir, zadovoljstvo in izpolnjeno življenje. Pot do samouresničitve je: da je potrebno opustiti določene življenjske vzorce, ki se vam ponavljajo; se s čem sprijazniti in tako dati možnost novim izzivom in osebnemu razvoju. Za te spremembe je potrebna klientova odločnost, da je pripravljen prekiniti začarani krog vedenj in prepričanj, ki ga ovirajo v življenju.

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje