Svetovalna ambulanta

Vsi programi v centru FIZIOTERAPIJA ZDRAVJE imajo skupen cilj in so zasnovani tako, da posameznika spremljajo pri odkrivanju najboljšega v njem samem in ga podpirajo pri ponovnem vzpostavljanju ravnovesja med fizično, čustveno ter duhovno ravnjo.

Obiščite svetovalno specialistično ambulanto in zaživite zdravo in radostno!

Izvajalci programov z gosti vedno vzpostavimo oseben, partnerski odnos, saj je zaupanje ključno za doseganje rezultatov. In zakaj bi pogovor s strokovnjakom sploh lahko deloval? Mnogokrat človek obenem uvidi, kaj je pri njem doslej narobe teklo in kje mu je spodletelo. Proces samospoznavanja in osebnostnega razvoja pa se vedno začne na tej točki.

Za vse storitve, ki jih ponujamo, je značilen celostni pristop in individualna obravnava. Velja za vse diagnostične in terapevtske postopke. Posameznikove težave odpravljamo na najbolj naraven način, brez neželenih stranskih učinkov.

V času, v katerem živimo, se vedno več ljudi zaveda, da sreče ne prinaša kopičenje materialnih dobrin, ampak se pravo in trajno zadovoljstvo skriva v nas samih. Le odkriti ga je treba. Ozaveščen sodobni človek, zato čuti vedno večjo potrebo po osebnostnem razvoju in rasti. V negotovih časih se je, še bolj kot sicer, pomembno naučiti, kako se kljub vsemu počutiti dobro in živeti zdravo ter zadovoljno življenje. Vse večjo veljavo dobiva aktivno spreminjanje samega sebe.

V svetovalno specialistično ambulanto k zdravnici Cvetki Avguštin, specialistki interne in socialne medicine se naročite ko:

  • si želite razumljivega, strokovnega pogovora o ugotovitvah zapisanih v izvidih različnih specialistov,

  • potrebujete nasvet ali podporo ob uvajanju novih, zdravje podpirajočih navad,

  • Programi energijske medicine so primerni za vse, ki so pod stresom in zaradi vsakdanje naglice ter tempa življenja želijo izboljšati splošno počutje.

  • si želite globinsko regenerirati in ohraniti dobro počutje

  • si želite naučiti, kaj lahko sami storite, da preprečite morebitni nastanek bolezni

  • si želite prehranskega nasveta, ki naj vas podpre pri oblikovanju telesa na naraven način (temelječe na TKM in dr. Joel Fuhrmanu).

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje