Blog

Vadba za mišično jakost in vzdržljivost kardiorespiratornega sistema pri bolnikih z multiplo sklerozo

Avtorica: Jožica Cajnko, diplomirana fizioterapevtka
diplomska naloga 

TERAPEVTSKA VADBA ZA BOLNIKE MULTIPLO SKLEROZO 

Vadba za mišično jakost in vzdržljivost kardiorespiratornega sistema pri bolnikih z multiplo sklerozo 

Terapevtska vadba se je izkazala kot pomembno sredstvo v rehabilitaciji bolnikov z MS. Rezultati pregleda raziskav, ki so ugotavljali učinke vadbe za kardiorespiratorno vzdržljivost, vadbe za mišično jakost in kombinirane vadbe so pokazali, da bolniki z MS vadbo dobro sprejemajo in da je ta razmeroma varna. Izkazalo se je, da vse tri vrste vadbe vplivajo na zmanjšanje splošne utrudljivosti in izboljšanje kakovosti življenja. Drugi učinki posameznih vadb so še:

  • vadba za vzdržljivost kardiorespiratornega sistema vpliva na manjšo porabo kisika, nižji utrip srca in višji odvzem kisika, večjo hitrost in vzdržljivost za hojo ter višjo stopnjo dejavnosti; 

  • vadba za mišično jakost izboljša mišično jakost, funkcijsko zmogljivost, živčno prevodnost in razpoloženje, ohranja izometrično mišično jakost, vpliva na povečanje preseka mišičnih vlaken ter zmanjša depresijo; 

  • kombinirana vadba vpliva na izboljšanje funkcije zgornjega in spodnjega uda, kognitivnih funkcij, samoučinkovitosti, razpoloženja, hitrosti hoje, počutja, prilagoditve na vadbo ter zmanjšanje depresije.

Kakovost doslej izvedenih kontroliranih poskusov terapevtske vadbe pri bolnikih z MS ne izpolnjuje vedno zahtev visoke kakovosti raziskav. Posledično so podatki zaradi različnih postopkov in uporabljenih metod pogosto težko primerljivi in mnoga vprašanja ostajajo še vedno nepojasnjena. Iz ugotovitev raziskav je razvidno, da je smiselno izvajanje redne vadbe, ki ustreza programom vadbe za vzdržljivost kardiorespiratornega sistema in/ali vadbe za mišično jakost oziroma kombinirane vadbe. Vsekakor pa je treba izvesti še dodatne raziskave kratkoročnih kot tudi dolgoročnih učinkov vadbe pri bolnikih z različnimi oblikami MS in različno stopnjo telesne nezmožnosti.

Vse objave

Pogodba z zavarovalnicami za nadstandardno zdravstveno zavarovanje